ทรัพยากรธรรมชาติ

File:Mae Klong in Samut Songkhram.jpg

download (1)

                      รูปวิว แม่น้ำแม่กรอง                                                 รูปแผนที่ แม่น้ำแม่กรอง

ที่ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญที่สุดของจังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ แม่น้ำแม่กลอง ซึ่งต้นน้ำเกิดจากแควน้อยและแควใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรี ไหลผ่านจังหวัดราชบุรีและไหลลงสู่อ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรสงครามมีความยาวทั้งสิ้น 520 กิโลเมตร และช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดสมุทรสงครามมีความยาว  22  กิโลเมตร แม่น้ำนี้ไหลผ่านทุกอำเภอของจังหวัดสมุทรสงคราม ประชาชนของจังหวัดนี้จึงมีชีวิตและความเป็นอยู่ผูกพันกับแม่น้ำแม่กลองมาตั้งแต่โบราณกาล ประชาชนได้อาศัยแม่น้ำนี้สำหรับการ อุปโภคบริโภคเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่ง เป็นแหล่งประมงน้ำจืดขนาดใหญ่ และนอกจากนี้ประชาชนยังอาศัยน้ำจากแม่น้ำใช้ในการเพาะปลูกอีกด้วย

อ้างอิงจาก http://traffregion.otp.go.th/mis/Geography/geo_location.aspx?rid=05&pid=75&zid=0&tab=3

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s